Aspartaam

Aspartaam

Het zoete vergif

Op nulpuntenergie.net vonden wij het onderstaande artikel. Het leek ons interessant genoeg om het in onverkorte vorm bij jullie onder de aandacht te brengen, precies zoals de schrijfster het bedoelde. Het is geschreven door een Amerikaanse voedingsdeskundige.

“In oktober 2001 werd mijn zus erg ziek. Ze had maagkrampen en had het heel zwaar. Lopen bleek een enorme opgave en ze had al haar krachten nodig om uit bed te komen. In maart 2002 had ze al verschillende weefsel- en spierbiopsies ondergaan en 24 verschil- lende medicaties voorgeschreven gekregen. De artsen konden niet vinden wat zij man- keerde. Ze had zoveel pijn en was zo ziek dat ze haar huis, bankrekeningen, levensverze- kering etc. op naam van haar dochter zette en alles regelde voor de verzorging van haar jongere kinderen. Omdat ze nog een keertje echt wilde genieten, plande ze voor 22 maart een reisje naar Florida (voornamelijk in een rolstoel).”

“Op 19 maart belde ik haar en vroeg hoe
de meest recente tests waren verlopen. Zij vertelde me toen er niets was gevonden, maar dat men dacht dat ze MS had. Ik herinnerde me een e-mail die een vriend me gestuurd had en vroeg mijn zus of zij light-frisdrank

dronk. Zij bevestigde dit en stond zelfs
op het punt om een flesje open te maken.
Ik raadde haar aan om te stoppen met het drinken van light-drankjes en mailde haar het artikel dat mijn vriend, advocaat van beroep, mij had toegestuurd. Mijn zus belde me binnen 32 uur na ons telefoongesprek en vertelde me dat ze gestopt was met het drin- ken van light-frisdrank en dat ze weer kon lopen. De spierkrampen waren verdwenen. Ze voelde zich nog wel geen 100%, maar wel stukken beter. Ze zou met dit artikel naar haar dokter gaan en me later bellen.”

“Wel, ze belde me en vertelde dat haar arts verbaasd was. Hij zou al zijn MS-patiën- ten bellen en navragen of zij kunstmatige zoetstof van wat voor soort dan ook ge- bruikten. Kortom, zij werd vergiftigd door het aspartaam in de light-drankjes en was letterlijk bezig dood te gaan. Toen zij op 22 maart in Florida aankwam, hoefde zij nog maar 1 pil te slikken en dat was een pil tegen

aspartaam-vergiftiging. Ze is goed op weg naar een compleet herstel en loopt weer. Dit artikel redde haar leven.”

Suikervrij

Als er op een label ‘suikervrij’ staat, zit er (bijna) gegarandeerd aspartaam in. Ik heb verscheidene lezingen gegeven op de Wereld Milieu Conferentie over aspartaam, op de markt gebracht als Nutrasweet en diverse andere namen. Tijdens een lezing door de ‘EPA’ was bekend gemaakt dat er in 2001

in de Verenigde Staten een epidemie van MS en systematische lupus (een het gehele gestel betreffende huidziekte) was. Het bleek moeilijk te bepalen welk vergif hier de oorzaak van was. Ik stond op en vertelde dat ik daar was om juist over dat onderwerp een lezing te geven.

Gevaarlijk

Ik zal uitleggen waarom juist aspartaam zo gevaarlijk is. Als de temperatuur van deze zoetstof boven de 32° Celcius komt, verandert de methylalcohol in aspartaam in formal- dehyde en vervolgens in mierenzuur, dat op zijn beurt weer stofwisselingszuurvergiftiging veroorzaakt. Mierenzuur is het vergif dat voorkomt in de steek van vuurmieren.

Methanol vergiftiging lijkt heel erg veel op MS en systematische lupus. Heel veel men- sen hebben de verkeerde diagnose gekregen. Ofschoon MS geen doodvonnis betekent,
is methanol vergiftiging dat wel. Systema- tische lupus komt bijna net zoveel voor als MS, vooral bij Dieet Cola en Pepsi drinkers. Het slachtoffer weet gewoonlijk niet dat aspartaam de boosdoener is. Hij of zij blijft het gebruiken; de lupus wordt zodanig geïr- riteerd dat het levensbedreigend kan worden.

Wij hebben patiënten gezien waarbij de symptomen van systematische Lupus verdwenen zodra zij geen light-drank meer gebruikten. In gevallen van mensen met
MS verdwijnen de meeste symptomen. We hebben veel gevallen gezien waarbij het zicht terugkwam en het gehoor aanmerkelijk verbeterde. Dit is ook van toepassing op gevallen van tinnitus en fybromyalgie.

Omkeerbaar

Gedurende een lezing zei ik: “Als u aspar- taam gebruikt en u lijdt aan fybromyalgie, krampen, pijnscheuten, gevoelloosheid in benen, duizeligheid, hoofdpijn, tinnitus, gewrichtspijn, onverklaarbare depressie, angstaanvallen, onduidelijk spreken, vertroe- beld zicht of geheugenverlies, dan heeft u waarschijnlijk een aspartaam-vergiftiging.”

Mensen stonden op gedurende mijn lezing en zeiden: ik heb sommige van deze sympto- men, is het omkeerbaar?

Ja! Stop met het drinken van light-drank

en wees alert op aspartaam op voedsellabels. Veel producten worden hiermee versterkt. Dit is een serieus probleem. Dr. Espart (een van mijn sprekers) merkte op dat zoveel mensen symptomatisch schijnen te zijn
voor MS en dat, gedurende zijn recente bezoek aan een ziekenhuis, een verpleeg- ster hem meldde, dat 6 van haar vrienden, allemaal zware cola light verslaafden, allen de diagnose MS hadden gekregen. Dit kan geen toeval meer zijn.

Chemisch

Light-dranken zijn geen dieetproducten. Het is een chemisch gewijzigd, veelvoudig sodium (zout) en aspartaam bevattend product, dat juist maakt dat je verlangt naar koolhydraten. Het lijkt er eerder op dat je juist meer gaat wegen. Deze producten be- vatten formaldehyde, wat opgeslagen wordt in de vetcellen, vooral op de heupen en dijen. Formaldehyde is absoluut vergif en wordt voornamelijk gebruikt om lichaamsweefsel te conserveren. Veel producten die wij elke dag gebruiken bevatten deze stof, die wij niet in ons lichaam zouden moeten opslaan.

Dr. Roberts vermeldde in zijn lezingen dat, eenmaal verlost van de ‘dieetproducten’ en met geen beduidende toename van oefenin- gen, zijn patiënten een gemiddelde van 19 pond verloren gedurende een proefperiode.

Diabetici

Aspartaam is vooral gevaarlijk voor diabetici. Wij ondervonden dat sommige artsen, die meenden dat zij een patiënt hadden met retinopathie, in feite te maken hadden met symptomen veroorzaakt door aspartaam. De aspartaam zorgt dat de bloedsuiker oncon- troleerbaar wordt. Dientengevolge kunnen diabetici lijden aan acuut geheugenverlies

tengevolge van het feit dat aspartaamzuur en phenytalaline neurotoxisch zijn als ze zonder de andere aminozuren worden genomen die nodig zijn voor een goede balans.

Diabetes behandelen gaat helemaal over balans. Vooral bij diabetici passeert het as- partaam de bloed/hersen grens en maakt dan de neuronen van de hersenen slechter. Het veroorzaakt dan diverse soorten van hersen- beschadiging, infarcten, depressie, manische depressie, paniekaanvallen, oncontroleerbare woedeaanvallen!

Consumptie van aspartaam veroorzaakt deze zelfde symptomen ook bij niet-diabetici. Do- cumentatie en observatie onthullen ook dat duizenden kinderen met de diagnose ADD en ADHD een complete omslag kregen in hun gedrag als deze chemische producten niet meer gebruikt werden. Zogenaamd de gedragsveranderende medicijnen (Ritalin e.a.) zijn niet meer langer nodig. De waar- heid is dat ze eigenlijk in de eerste plaats nooit nodig waren. De meeste van deze kinderen werden dagelijks ‘vergiftigd’ met juist het voedsel dat ‘beter voor hen zou zijn dan suiker’.

Golfoorlog

Het vermoeden bestaat ook dat de aspar- taam in duizenden pallets met Coke en Pepsi Light drank, die gedronken werd
door mannen en vrouwen in de Golfoorlog, gedeeltelijk schuld heeft aan het wel bekende ‘Golfoorlog syndroom’.

Kinderen

Dr. Robertus waarschuwt dat het geboor- tegebreken kan veroorzaken, zoals verstan- delijke handicaps, als het gebruikt wordt gedurende de tijd van conceptie of de zwan- gerschap. Kinderen lopen vooral het risico

van neurologische kwalen en zouden nooit kunstmatige zoetstof moeten krijgen. Er zijn verscheidene gevallen bekend van kinderen die lijden aan epileptische aanvallen en an- dere neurologische storingen die rechtstreeks veroorzaakt worden door het gebruik van dit dodelijke vergif.

Lobbies

Hierin ligt het probleem. Er was een hoor- zitting van het Congres waar grote bezwaren werden ingediend tegen het gebruik van Sparta. Sinds deze hoorzitting zijn er nog twee gevolgd en nog steeds is er nog niets aan gedaan. De medicijnen en chemische lobbies hebben veel in de melk te brokkelen.

Helaas is het patent van Monsanto op aspartaam verlopen. Er zijn nu meer dan 5000 producten op de markt die dit dodelijke chemische product bevatten en er zullen er nog meer worden geïntroduceerd. Iedereen wil een stukje van de ‘Aspartaam-cake’. Ik kan u verzekeren dat Monsanto, de uitvinder van aspartaam, weet hoe dodelijk het is.

En is het niet ironisch dat Monsanto o.a. de Amerikaanse Diabetes Vereniging, de Ame- rikaanse Dieet Vereniging en de Conferentie van het Amerikaanse College van Artsen sponsort?

Bron

  • www.nulpuntenergie.net, door mvds/pt
  • BMS message